Det var en riktigt spännande "nördhelg"!

I helgen var jag med på en riktig "nördhelg". Vi satt ner i två dagar och samtalade teologi, kyrka och praktik. Det som var riktigt spännande var den känsla vi hade i samtalet. Det kännetecknades av respekt öppenhet och intresse, men helt utan strävan eller vilja att släta över de olikheter som finns. Vi hade inbjudit några personer främst inom frikyrkan som drar åt lite olika håll, dels det sakramentala dels det vad man kanske kan kalla radikal reformatoriska (även ingen av oss skulle säga att de beskrivningarna är korrekta). Det intressant var dock den känsla av samhörighet och likhet vi upptäckte mitt i vår olikhet - enligt mig var kanske den viktgaste upptäckten att alla hade gjort sina "resor" med önskemålet att komma bort från en okroppslig teologi och praktik.


Notis: Vad skall rädda världen?

Såg en intressant artikel i DN idag om klimatfrågan och ekonomin. Men jag lämnas med en fråga efter att ha läst artikeln - vem eller vad formar de människor som utgör marknaden så att vi efterfrågar miljövänliga produkter?


Att inte vilja samtala är att dölja sanningen!

För ungefär ett och ett halvt år sedan åkte jag runt med Brian McLaren några dagar, han berättade då om hur den mest intensiva och antagonistiska kritikern, Don Carson, hade avböjt ett lunchsamtal med orden: "Det som givits ut i det offentliga skall försvaras i det offentliga." Det är en djupt frustrerande hållning - kanske till och en attityd som inte är i överensstämmelse med efterföljelse av Jesus Kristus. Att inte vilja samtala med en annan kristen människa som liksom en själv söker sanningen - är att sätta sig på extremt höga hästar. En slags sanningens grindvakt.


Notis: Julkonserter i en konsumtionskultur

"För de religiösa är detta säkerligen julkonserternas julkonsert. För oss andra är det skönsång av en lysande artist uppbackad av en lika duktig kör och pianist." (Östgöta Correspondenten 18/12 2007)Detta är hämtat från en rescension av Carola Häggkvists julkonsert i Linköping den 17 december.

Julkonserterna faller tätare än snön denna december, i alla fall om man lever sina dagar i södra Sverige. Det är lite intressant att fundera på hur dessa fungerar i en svenskt medvetande. Det är säkert vackert för dem som gillar sån musik - men hur åskådliggör de evangeliet?


Teologi: Kyrkan och politiken

Det har under en längre tid föregått ett samtal här på re:tro om kyrkans placering i samhället och förhållande till makten. Började i ett samtal om postmodernism... Nu har samtalet blivit långt och intressant. Jag tar mig därför friheten att flytta upp det hit. Trådarna blir så smala och svåra att läsa. Det sista inlägget hittar du här. För att följa samtalen: skrolla upp. Nu till mitt inlägg som handlar om kyrkan och kulturen.

Teologer och kyrkor har under lång tid lidit av Richard Niebuhrs beskrivning av Kristus och kulturen. Han säger grovt att den hållning som jag givit uttryck för i samtalet måste handla om Kristus eller kulturen. Det är ett antingen eller inte både ock. Detta har inneburit att den hållningen möter sån kritik som Sam ger uttryck för. Men detta är en falsk beskrivning - det har väl i strikt mening aldrig förekommit en sådan kyrka. Jonasq har givit en mycket bra distinktion mellan stat och samhälle - en kyrka i marginalen tar aldrig avstånd från samhälle, däremot vill den aldrig ha officiell politisk makt. Kyrka som en del av civilsamhälle och kultur är alltid en del av samhället, hur skulle den kunna vara något annat?


Gästblogg: Rapport från alternativförsamlingsresa

Under flera års tid har min djupaste längtan varit att få se församlingar som är ett tydligt ljus i mörkret, församlingar där alla lärlingar tränas i att hålla fast vid alla Jesus instruktioner. En av de vanligaste invändningarna jag har stött på när jag uttryckt denna längtan, är att detta är ”idealistiskt”. Bergspredikan är måhända en vacker text, men i den fallna värld i vilken vi lever, så kommer den alltid att endast förbli ett avlägset ideal. Implikationen, som däremot sällan uttalas tydligt, är att det i praktiken är omöjligt att följa Jesus och att forma församlingar som är en ”stad på berget”. Men om bergspredikan bara är ett blekt ideal som inte är avsett att praktiseras, måste då inte Jesus ha haft fel som förväntade sig att vi skulle bygga våra liv på hans ord?


Notis: Tack Christoffer!

Inte för att jag är en ihärdig tittare på TV4:s idol - men jag kan inte annat än att bli lycklig när jag läser det som sägs om Christoffer Hiding. En av jury medlemmarna, Daniel Breitholtz, säger: Christoffer är inte bara en fantastisk sångare, utan representerar också en vacker, varm gudstro som är väldigt positiv i ett annars hårt samhälle. Och han är viktig för gruppen. Det kommer att bli tuffare stämning utan honom. Han borde fått vara kvar längre.

Det är grymt vackert. Han har lyckats visa att man som lärjunge till Jesus Kristus kan vara på en plats som blivit så kritiserad men vara där kristet. Han har gjort det med integritet och värdighet. Tack Christoffer för det föredöme du uppenbarligen varit. Kristen tro behöver med andra ord inte skämmas för sig. Det finns de som får respekt trots att de är tydliga!


Notis: DN och emerging church, eller...?

DN har en liten kort artikel om som de uppfattar en ny trend. Vi som har varit med ett tag ;=) vet att så nytt är det inte. Kul att de skriver om det ändå. Helig dryckeskultur Det finns andra exempel i Australien också. Det är inte bara Megalovsångskyrkor där. Exempelvis är det en rörelse av vad man kallar Café Kyrkor. Men det vet säkert den vane re-tro läsaren redan om. Café Kyrka
Är det någon annan som har länktips till spännande exempel!


Hur förkunnar man i en "emerging culture"?

Öppen föresläsning på Örebro Missionsskola 19 november kl 1345-1615 med Doug Pagitt. (presentation nedan) Bild på Doug Pagitt
Lång resa?
Följ föreläsningen live på Webben. Intresserad - hör av dig till fredrik.wenell@hylliepark.se. Mycket begränsat antal platser!

Hur predikar man i en tid:
- när många är involverade i ständig dialog med andra genom SMS, Facebook, MySpace, Chat
- pedagogisk forskning har lärt oss att vi lär på många fler sätt än genom envägskommunikation
- när kyrkans betydelse i vardagen och förkunnarens egen historia är viktigare än de stora berättelserna.


Samtalsdag: Kristen tro, politik och efterföljelse - INSTÄLLD!!!

Den här dagen har blivit inställd pga. omständigheter man inte har kunnat påverka. EFK UNG/FRIZON hoppas kunna återkomma vid ett senare tillfälle.

Det har under den senaste månaden pågått ett samtal i Dagen om EFK UNGs eventuella vänstervridning eller politiska lekstuga. Med anledning av detta (och eftersom det är meningslöst att fortsätta ett sånt här samtal via media vilket debatten med all tydlighet visar) så inbjuder EFK UNG till samtalsdag lördagen den 17 november kl. 1000-1500 på Örebro Missionsskola om dessa frågor. Medverkande kommer finnas från de som deltog i debatten och andra intressenter.